Bộ Tài chính: Nên giao đầu mối quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương

Bộ Tài chính cho rằng nên thống nhất một đầu mối điều hành, quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương, tránh phát sinh bất cập trong tổ chức, thực hiện.

Sửa đổi Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2014 lần này, Bộ Công Thương đưa ra các phương án, có thể giữ nguyên như quy định hiện hành, tức là liên Bộ Công Thương – Tài chính cùng quản lý xăng dầu; hoặc giao hoàn toàn việc quản lý, điều hành giá xăng dầu về một trong hai Bộ Tài Chính hoặc Bộ Công Thương.

Bộ này đề xuất chọn phương án giao Bộ Tài chính điều hành giá, quản lý xăng dầu và Bộ Công Thương sẽ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cách đây hai ngày, Bộ Công Thương cho biết “đây chưa phải phương án cuối cùng được chọn để báo cáo Chính phủ, do đang trong quá trình lấy ý kiến”.

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Công Thương việc sửa đổi lần này, Bộ Tài chính cho rằng, một số nhiệm vụ thuộc điều hành giá xăng dầu như giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản chi phí định mức để tính giá cơ sở… nên thống nhất giao về một đầu mối là Bộ Công Thương.

Tức Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì điều hành giá, cấp phép, quản lý các doanh nghiệp xăng dầu. Việc thống nhất một đầu mối quản lý, điều hành xăng dầu, theo Bộ Tài chính, nhằm tránh phát sinh những bất cập trong tổ chức thực hiện, và Bộ Tài chính chỉ thanh, kiểm tra theo quy định.

Leave a Comment